Themis Õigusbüroo

Otsime enda meeskonda kriminaalõiguste juristi

Themis Õigusbüroo otsib enda meeskonda uut liiget   Kriminaalõiguse juristi   Oled sobiv kandidaat, kui Sul on soov teha oma töös ümberkorraldusi (nt kasvõi kulude optimeerimise eesmärgil) või leida enda ümber uusi kolleege, töötades väikeses ja toredas kollektiivis Tallinna kesklinnas. Sa omad magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ja erialast töökogemust, Sul on väga hea eneseväljendusoskus […]

Loe lähemalt

Tööandja roll töötaja töötasu arestimisel

Kui võlgnik vabatahtlikult võlgnevust ei täida, on kohtutäituril õigus arestida võlgniku vara, mille hulka kuulub ka võlgniku sissetulek. Artikkel keskendub olukorrale, kui tööandja saab kohtutäiturilt sissetuleku (töötasu) arestimise akti, mille alusel kohustatakse tööandjat kinni pidama võlg töötaja töötasust või muust tööandja poolt töötajale makstavast tasust. Oluline on teada, et töötaja kogu sissetulek ei kuulu arestimisele, […]

Loe lähemalt

Võlgade sissenõudmine soome vabariigis

Soomes võlgnevust sisse nõudes võib selle jaotada tinglikult kaheks: vaieldavad võlad (riita asia) ja vaieldamatud võlad (riidatonasia). Kui võlasuhe on jõudnud faasi, kus omavahel pole enam võimalik kokkulepet saavutada (lõputud võla tasumise lubadused, kontakti vältimine jms), siis ei jää võlausaldajal muud üle, kui oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda.  Käesolevas artiklis keskendub autor Euroopa maksekäsu esitamisele ja […]

Loe lähemalt

IT- õigus – mis see on?

IT-õigus on infotehnoloogiaõigus.Sünergia informatsioonist ja tehnoloogiast ning nende kokkupuutepunktidest. Juurde tuleb lisada kommunikatsioon ja kommunikatsioonitehnoloogia, mis aitab informatsiooni vahetada, koguda, töödelda, vm. Informatsioon koosneb andmetest (faktid, numbrid, tekstid, vms), millele antakse tähendus ja millega on võimalik midagi peale hakata. St, et andmed muutuvad tähendusrikkaks ja omandavad väärtuse. Sellest saab teadmine. IT tehnoloogia koosneb riistvarast (nt […]

Loe lähemalt

Liina Karlson omandas õigusteaduse magistrikraadi infotehnoloogiaõiguses

Meil on heameel teatada, et meie jurist Liina Karlson on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrikraadi infotehnoloogiaõiguses (IT-õigus).   Tunne oma õiguseid ja kohustusi inimese ning arvutivahelises suhtluses!   Läbitud ainekava: IKT alused, programmeerimise alused, avalikud e-teenused, intellektuaalomandi kaitse infotehnoloogia valdkonnas, küberkaitse ja rahvusvaheline küberjulgeolek, informatsiooni infrastruktuur ja arhitektuur, privaatsus, andmekaitse ja riskijuhtimine, infoturve, kohtumenetlus IKT […]

Loe lähemalt

Kuidas vältida pettust internetist kaupa ostes?

Tihti saab meediast ja erinevatest facebook-i gruppidest lugeda, et Internetist eraisikult kaupa ostes satutakse pettuse ohvriks. Müüja jätab kauba saatmata, kaup ei vasta reklaamitule, küsitakse ettemaksu, kuid kaupa ei saadeta, müüja kaob, vms. Pahatihti peitub pettur anonüümse konto taha ja tunneb ennast seetõttu julgemalt. Enamasti pääsevad petised karistamatult, sest saadud kahju on väike mida politsei […]

Loe lähemalt

Riigi poolt makstav elatisabi

1. jaanuaril 2017 käivitus uus elatisabisüsteem. Sellega tagatakse üksinda last kasvatavale vanemale elatisabi kuni 100 eurot ühes kuus lapse kohta. Kui mõlemad lapse vanemad kohustust ei täida, siis 200 eurot ühes kuus lapse kohta. Elatisabi makstakse kas lapse vanemale või tema seaduslikule esindajale. Elatisabi saamiseks peab olema käimas kas kohtumenetlus või täitemenetlus. Elatisabi kohtumenetluse ajal […]

Loe lähemalt

Välisriigist käibemaks tagasi

Oled 2015-ndal aastal külastanud Soomet, Rootsit, Saksamaad või mõnda teist Euroopa Liidu liikmesriiki ning soetanud sealt kaupu või teenuseid? Soetatud kaupadelt ja teenustelt on õigus tagasi küsida välisriigis tasutud käibemaksu. 2015-nda aasta eest saab seda teha veel kuni 30.09.2016.a. Käibemaksu saab tagasi küsida ka 2016-nda aasta eest, kas siis kolme või kaheteist kuu lõikes kuni 30.09.2017.a. […]

Loe lähemalt