fbpx

Tööõigus

Tööõigus. Kiiresti muutuvas ühiskonnas on tavapärane, et tekib vajadus olemasolevat töölepingut muuta, näiteks töötasu, tööaega jms. Samuti toob töölepingu muutmine  kaasa tööandja ümberkorraldused oma töös.

Töösuhtes tuleks arvestada, et töötaja on nõrgem osapool, mistõttu on töötaja õigused, võrreldes tööandjaga, rohkem kaitstud.

Samas on tööandjal võimalik seadusega kooskõlas ja töötaja huvidega arvestades saavutada oskusliku ja planeeritud tegevuse tulemusel oma eesmärk.

Peamised valdkonnad on:

  • töölepingute sõlmimine;
  • töölepingute muutmine;
  • töölepingute ülesütlemine;
  • konfidentsiaalsussätted;
  • konkurentispiirangu sätted;
  • töövaidluste lahendamine;
  • töötaja privaatsusküsimused.