fbpx

Võlanõustamine

Võlanõustamine ja kohtulik (sh üürikomisjoni, töövaidluskomisjoni) võlgade sissenõudmine seisneb:

  • Hagiavalduse või avalduse koostamises ja kohtusse (või muule institutsioonile) esitamises;
  • Vastuste ja seisukohtade koostamises;
  • Istungil osalemises;
  • Kliendi päringutele tagasiside andmises.

Reeglina on kohtumenetluses vaja koostada vähemalt üks vastus.

Kohtuistung ei kaasne alati iga kohtumenetlusega. Kohus võib lahendada asja seaduses sätestatud tingimustel ka lihtsustatud menetluses, kus kohtuistungit ei toimu. Töövaidluskomisjonis või üürikomisjonis toimub asja arutamine istungil.

Hinnakiri kohtulikus võlamenetluses:

Hagiavalduse/avalduse koostamine alates 250 EUR
Lisavastuse koostamine alates 150 EUR
Istungil osalemine (oleneb asukohast) alates 150 EUR

 

Kohtusse hagiavalduse esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu suurus sõltub nõude (võla) suurusest. Avalduse esitamine üürikomisjoni või töövaidluskomisjoni on riigilõivuvaba.

Kõik kohtuvälise ja kohtumenetlusega kaasnevad kulud on positiivse kohtuotsuse korral võimalik jätta võlglase kanda. Menetluse alustamiseks tuleb siiski esmalt loetletud kulud kanda kliendil.