fbpx

Kohtulik võlamenetlus

Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Kohtulik menetlus seisneb:

  • Hagiavalduse või avalduse koostamistes ja kohtusse (või muule institutsioonile) esitamises;
  • Vastuste ja seisukohtade koostamises;
  • Kohtuga suhtemises;
  • Istungil osalemises;
  • Kliendi päringutele tagasiside andmises.

Reeglina on kohtumenetluses vaja koostada lisaks hagiavaldusele vähemalt üks vastus.

Kohtuistung ei kaasne alati iga kohtumenetlusega. Kohus võib lahendada asja seaduses sätestatud tingimustel ka lihtsustatud menetluses, kus kohtuistungit ei toimu. Näiteks töövaidluskomisjonis või üürikomisjonis toimub asja arutamine alati istungil.

Kohtusse hagiavalduse esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu suurus sõltub nõude (võla) suurusest. Avalduse esitamine üürikomisjoni või töövaidluskomisjoni on riigilõivuvaba.

Kohtuvälise ja kohtumenetlusega kaasnevad kulud on positiivse kohtuotsuse korral võimalik jätta võlglase kanda. Menetluse alustamiseks tuleb siiski esmalt loetletud kulud kanda kliendil.